PN-EN 50341-2-4:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla NIEMIEC (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
1.1 DE.1 Postanowienia ogólne

(Suplement do DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1):2013-11, rozdział 1.1)
Niniejsza EN ma zastosowanie do planowania i instalacji napowietrznych liniach elektroenergetycznych o znamionowym napięciu przemiennym przekraczającym 1 kV.

Nie jest wymagane stosowanie niniejszej EN do istniejących systemów. Instalacje, będące w trakcie projektowania lub budowy mogą zostać ukończone wg standardów obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.

1.2 Obszar zastosowania
1.2 DE.1 Zastosowanie do przewodów zawierających komponenty telekomunikacyjne

(Suplement do DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1):2013-11, 1.2)
W Niemczech niniejsza EN ma zastosowanie to do wszystkich typów przewodów (zgodnie z informacją zawartą w rozdziale 1.2), zawierających komponenty telekomunikacyjne.

1.2 DE.2 Zastosowanie do montażu osprzętu telekomunikacyjnego na konstrukcjach wsporczych

(Suplement do DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1):2013-11, 1.2)
W Niemczech niniejsza EN ma zastosowanie do montażu osprzętu telekomunikacyjnego. Odniesienie jest do 4.11.1/DE.1 "Rozszerzenie wykorzystania".

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-4:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla NIEMIEC (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50341-2-4:2016-02 - wersja angielska, PN-EN 50341-2-4:2016-02 - wersja niemiecka
ICS 29.240.20