PN-EN 50341-2-23:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-23: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla SŁOWACJI (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

Jako nowa linia napowietrzna uważana jest za nową elektryczną linię napowietrzną o napięciu znamionowym powyżej 1 kV AC, między punktami A i B. Nową linię oddziału istniejącej linii napowietrznej uznaje się jako nową linię napowietrzną, z wyjątkiem połączeń wsporczych, dla których szczegółowe wymagania określa się w specyfikacji projektu. Zakres zastosowania niniejszej normy, w zakresie odbudowy, przekazywanie i powiększania istniejących linii napowietrznych są ustalane w specyfikacji projektu. Jednocześnie w specyfikacji projektu określa się, które z poprzednich norm krajowych stosuje się i w jakim stopniu są one przeznaczone dla danego projektu. Wymagania tej normy są przyjmowane, stosownie do (np. wymogi dotyczące obciążeń zewnętrznych prześwity, itp.), jak również kabli telekomunikacyjnych. W przypadku linii napowietrznych w fazie projektowania zainteresowane strony zgadzają się do zastosowania niniejszego zakresu normy. Linie napowietrzne w budowie można uzupełnić zgodnie z normami, ważne aby były uzupełnione na etapie projektowania linii. Zainteresowane strony zgadzają się do stosowania wszelkich możliwości postanowień niniejszej normy. Postanowienia niniejszej normy stosuje się również do urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń (anten, anten wklęsłych itd.), które są zainstalowane na poszczególnych podporach linii napowietrznych, zwłaszcza pod względem obciążenia wiatru i lodu na takim sprzęcie zainstalowanym. Projekt i instalacja musi przestrzegać wymagań pracy danej linii. Projekt i instalacja powinna uwzględniać rozwiązania techniczne oraz odpowiednie środki ostrożności, które umożliwiają bezpieczny dostęp i konserwację zarówno zasilania linii i telekomunikacyjnego sprzętu, i który dostarcza ochrony dla osób wykonujących naprawy lub konserwację sprzętu zasilania linii lub telekomunikacyjnych przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochrony sprzętu telekomunikacyjnego i dołączonej instalacji przed wpływem oddziaływania (zwarcia przewodów przełączania i przepięcia piorunowe itp.).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-23:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-23: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla SŁOWACJI (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 12-01-2017
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-23:2016 [IDT]
ICS 29.240.20