PN-EN 50288-2-2:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosowe

Zakres

W EN 50288-2-2 określono wymagania grupowe obejmujące przewody ekranowane, testowane w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 100 MHz, przeznaczone do pracy w bezpośrednim otoczeniu operatora do połączenia gniazd telekomunikacyjnych z urządzeniami końcowymi oraz na sznury krosowe do zestawiania połączeń na przełącznicach zgodnie z EN 50173. Przewody przeznaczone do pracy w otoczeniu operatora i centrach danych można używać również do produkcji sznurów krosowych używanych na przełącznicy dowolnego systemu okablowania budynku do połączeń z urządzeniami lub między systemami okablowania. W normie przedstawiono szczegółowo właściwości elektryczne, mechaniczne, transmisyjne i odporność na czynniki środowiskowe przewodów ekranowanych. Podano odpowiednie metody badań. Niniejsze wymagania grupowe należy stosować łącznie z EN 50288-1, w której zawarto postanowienia zasadnicze. Przewody objęte niniejszymi wymaganiami grupowymi przeznaczone są do pracy przy napięciu i natężeniu prądu, które występują normalnie w systemach telekomunikacyjnych. Niniejsze przewody nie są przeznaczone do przyłączania źródeł o niskiej impedancji, na przykład do zasilania energią elektryczną z publicznej sieci energetycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50288-2-2:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosowe
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50288-2-2:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50288-2-2:2005 - wersja angielska
ICS 33.120.20