PN-EN 50160:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

Zakres

Zdefiniowano, opisano i określono główne charakterystyki napięcia zasilającego odbiorców w złączach sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia w normalnych warunkach pracy sieci zasilających prądu przemiennego. Podano przedziały lub wartości, w granicach których powinny znajdować się - zgodnie z oczekiwaniami - charakterystyki napięcia we wszystkich węzłach publicznej europejskiej sieci zasilającej; nie podano uśrednionych warunków zasilania indywidualnego odbiorcy. Charakterystyki napięcia podane w niniejszej normie nie są przeznaczone do stosowania jako poziomy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub jako dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń przewodzonych dla odbiorców zasilanych z publicznych sieci elektroenergetycznych. Podano definicje 34 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50160:2010/AC:2011E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50160:2010 - wersja angielska
Tytuł Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
Data publikacji 06-12-2010
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50160:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50160:2008 - wersja angielska
ICS 29.020
Elementy dodatkowe PN-EN 50160:2010/AC:2011E, PN-EN 50160:2010/A1:2015-02E