PN-EN 16261-2:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa 4 -- Część 2: Wymagania

Zakres

Określono wymagania dotyczące konstrukcji, działania i opakowania ochronnego wyrobów pirotechnicznych widowiskowych kategorii 4, wyszczególnionych w EN 16261-1. Norma nie ma zastosowania do wyrobów zawierających mieszaniny pirotechniczne, w których występuje którakolwiek z wymienionych substancji: - arsen lub związki arsenu; - polichlorobenzeny; - ołów lub związki ołowiu; - związki rtęci; - biały fosfor; -pikryniany lub kwas pikrynowy. Ponadto należy uwzględnić wszelkie przepisy europejskie dotyczące substancji zakazanych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16261-2:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa 4 -- Część 2: Wymagania
Data publikacji 25-06-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 16261-2:2013 [IDT]
Dyrektywa 2013/29/EU
ICS 71.100.30