PN-EN 16261-2:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa 4 -- Część 2: Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa działania i opakowania ochronnego wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 4 wymienionych w EN 16261-1.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających mieszaniny pirotechniczne, w których występują którekolwiek z wymienionych substancji:
- arsen lub związki arsenu;
- polichlorobenzeny;
- ołów lub związki ołowiu;
- związki rtęci;
- biały fosfor;
- pikryniany lub kwas pikrynowy.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wyrobów zawierających materiały wybuchowe wojskowe lub przemysłowych środków strzałowych, z wyjątkiem prochu czarnego lub mieszanin błyskowych.
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wszystkie przepisy europejskie odnoszące się do substancji zakazanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16261-2:2013-06 - wersja polska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa 4 -- Część 2: Wymagania
Data publikacji 21-11-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 16261-2:2013 [IDT]
Dyrektywa 2013/29/EU
ICS 71.100.30