PN-EN 50085-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania i badania systemów listew instalacyjnych otwieranych i systemów listew instalacyjnych zamkniętych przeznaczonych do umieszczenia, a kiedy jest to niezbędne, do rozdzielenia izolowanych przewodów, kabli i, być może, innego wyposażenia elektrycznego, w systemach instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych, na napięcie przemienne do 1000 V lub napięcie stałe do 1500 V. Podano definicje 34 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50085-1:2010 - wersja polska
Tytuł Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 03-03-2010
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50085-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50085-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.120.10
Elementy dodatkowe PN-EN 50085-1:2010/A1:2013-10E