PN-EN 50065-4-7:2007 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 KHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz -- Część 4-7: Przenośne niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Odniesiono się do bezpieczeństwa filtrów będących częścią urządzeń przenośnych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach. Filtry te są zasilane z sieci jednofazowej napięciem znamionowym nie przewyższającym 250 V prądu przemiennego, prądzie znamionowym nie przewyższającym 16 A oraz pracują w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz. Norma stanowi rozszerzenie normy EN 50065-4-2

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-7:2007 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 KHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz -- Część 4-7: Przenośne niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 30-01-2007
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-7:2005 [IDT], EN 50065-4-7:2005/corrigendum Oct. 2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50065-4-7:2005 - wersja angielska
ICS 31.160, 97.120, 33.040.30