PN-EN 50065-4-7:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-7:2007 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz -- Część 4-7: Przenośne niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa filtrów odprzęgających stosowanych w urządzeniach przenośnych w gospodarstwach domowych i podobnych w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz. Filtry wykorzystywane są w systemach przesyłania sygnałów komunikacyjnych elektryczną siecią zasilającą prądu przemiennego o napięciu między przewodem fazowym i neutralnym nie przewyższających 250 V i prądzie znamionowym nie przewyższającym 16 A

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-7:2005 - wersja angielska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz -- Część 4-7: Przenośne niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-12-2005
Data wycofania 30-01-2007
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-7:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-7:2007 - wersja polska