PN-EN 50065-4-4:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-4:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr impedancyjny

Zakres

Przedstawiono filtry impedancji stosowane w systemach komunikacyjnych wykorzystujących sieć elektroenergetyczną do przesyłania sygnałów o napięciu między przewodem fazowym i liniowym nie przewyższającym 250 V prądu przemiennego i o prądzie znamionowym nie przewyższającym 125 A, przeznaczone dla stałych instalacji w gospodarstwach domowych i podobnych, w tym w budynkach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych - w dowolnym punkcie zarówno w sieciach dystrybutora energii elektrycznej, jak i odbiorcy, do którego dołączono sprzęt o niskiej impedancji w celu umożliwienia niezawodnego działania systemu przesyłania sygnałów siecią elektroenergetyczną i ustalenia odpowiedniej impedancji w znamionowym zakresie częstotliwości

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 24-03-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50065-4-4:2005 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr impedancyjny
Data publikacji 17-03-2005
Data wycofania 22-08-2023
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-4:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-4-4:2003 - wersja angielska
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-4:2023-08 - wersja angielska