PN-EN 50065-4-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-4:2005 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtry impedancji

Zakres

Przedstawiono filtry impedancji stosowane w systemach komunikacyjnych wykorzystujących sieć elektroenergetyczną do przesyłania sygnałów o napięciu między przewodem fazowym i liniowym nie przewyższającym 250 V prądu przemiennego i o prądzie znamionowym nie przewyższającym 125 A, przeznaczone dla stałych instalacji w gospodarstwach domowych i podobnych włączając budynki mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. Filtry te stosuje się w dowolnym punkcie zarówno w sieciach dystrybutora energii elektrycznej jak i odbiorcy, do którego dołączono sprzęt o niskiej impedancji w celu umożliwienia niezawodnego działania systemu przesyłania sygnałów siecią elektroenergetyczną i ustalenia odpowiedniej impedancji w znamionowym zakresie częstotliwości

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtry impedancji
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 17-03-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-4:2003 [IDT]
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-4:2005 - wersja polska