PN-EN 50065-4-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr wejściowy

Zakres

Przedstawiono filtry wejściowe stosowane w instalacjach jednofazowych i wielofazowych do sprzęgu między obwodem dystrybutora energii elektrycznej a obwodem odbiorcy. Zdefiniowano minimalną impedancję w odnośnym(-ch) zakresie -(ach) częstotliwości - widzianą zarówno od strony dystrybutora, jak i odbiorcy-, minimalne tłumienie niepożądanych sygnałów transmitowanych od strony dystrybutora do odbiorcy i odwrotnie, takie charakterystyki transmisji jak obszar częstotliwości pracy zarówno od strony dystrybutora jak i odbiorcy, tłumienie sygnałów między stroną dystrybutora a odbiorcy i odwrotnie oraz impedancję widzianą od strony dystrybutora i od strony odbiorcy

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-3:2005 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr wejściowy
Data publikacji 17-03-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-4-3:2003 - wersja angielska
ICS 31.160, 33.040.30