PN-EN 50065-4-3:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtry wejściowe

Zakres

Przedstawiono filtry wejściowe stosowane w instalacjach jednofazowych i wielofazowych do sprzęgu między obwodem dystrybutora energii elektrycznej i obwodem odbiorcy. Zdefiniowano minimalną impedancję w odnośnym zakresie (ach) częstotliwości widzianą zarówno od strony dystrybutora jak i odbiorcy, minimalne tłumienie niepożądanych sygnałów transmitowanych od strony dystrybutora do odbiorcy i odwrotnie, takie charakterystyki transmisji jak obszar częstotliwości pracy zarówno od strony dystrybutora jak i odbiorcy, tłumienie sygnałów między stroną dystrybutora i odbiorcy i odwrotnie i impedancję widzianą od strony dystrybutora i od strony odbiorcy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-3:2003 - wersja angielska
Tytuł Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtry wejściowe
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 17-03-2005
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-3:2003 [IDT]
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-3:2005 - wersja polska