PN-EN 50064:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50064:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Obudowy ze stopów aluminiowych do aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych

Zakres

Podano wymagania dla projektowania, konstruowania, badań, kontroli osłon napełnianych gazem stosowanych w rozdzielnicach wysokonapięciowych lub w wyposażeniu towarzyszącym napełnianym gazem. Obejmuje osłony spawane z aluminium i ze stopów aluminium obrabianych plastycznie, będących pod ciśnieniem suchego powietrza lub obojętnych gazów, na przykład sześciofluorku siarki lub azotu albo mieszaniny tych gazów, używanych w rozdzielnicach w wykonaniu wnętrzowym i napowietrznym o napięciu znamionowym 72,5 kV i powyżej, gdzie gaz stanowi głównie izolację i/lub jest czynnikiem gaszącym

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 27-08-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50064:2002 - wersja angielska
Tytuł Obudowy ze stopów aluminiowych do aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 19-04-2019
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 50064:1989 [IDT], EN 50064:1989/A1:1993 [IDT]
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN 50064:2019-04 - wersja angielska