PN-EN 4708-105:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 105: Półelastyczne z polifluorku winylidenu (PVDF) – Temperatura pracy od -55 °C do 150 °C -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania charakterystyczne dla obkurczanych termicznie, półelastycznych koszulek z polifluorku winylidenu do stosowania w instalacjach elektrycznych statkach powietrznych w temperaturach pracy między -55 °C a 150 °C. Koszulka ta zasadniczo jest przezroczysta, ale może być barwiona. Jest ona półelastyczna i odporna na ścieranie i nadaje się do stosowania tam, gdzie wymagane jest odciążenie i ochrona mechaniczna, lub gdzie ich właściwości przezroczyste są pożądane.
Nie należy jej stosować tam, gdzie możliwe jest zanieczyszczenie od płynów hydraulicznych na bazie estrów fosforanowych.
Dostarczane koszulki mają zazwyczaj średnicę wewnętrzną do 25,4 mm dla współczynnika obkurczania 2:1.
Mogą być stosowane wielkości inne niż te szczegółowo wymienione w niniejszej normie. Elementy te należy uznać za zgodne z niniejszą normą, jeśli spełniają wymagania dotyczące własności wymienione w Tablicach 2, 3 i 4 z wyjątkiem wymiarów i masy.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4708-105:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 105: Półelastyczne z polifluorku winylidenu (PVDF) – Temperatura pracy od -55 °C do 150 °C -- Norma wyrobu
Data publikacji 14-01-2020
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4708-105:2019 [IDT]
ICS 49.060