PN-EN 407:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania, metody badania, oznakowanie oraz informacje dotyczące rękawic ochronnych oraz innych środków ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi przeznaczonymi do użytku zawodowego, konsumenckiego, domowego. Niniejszy dokument ma również zastosowanie do środków ochrony ramion. Dotyczy wszystkich rękawic i innych środków ochrony rąk, chroniących ręce lub część ręki przed gorącem i/lub ogniem w jednej lub kilku następujących postaciach: płomienia, ciepła kontaktowego, ciepła konwekcyjnego, promieniowania cieplnego, drobnych rozprysków lub dużych ilości stopionego metalu. Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko w powiązaniu z EN ISO 21420:2020. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do rękawic dla strażaków, ani do rękawic spawalniczych, w odniesieniu do tych rękawic istnieją odrębne normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 407:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
Data publikacji 02-10-2020
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 407:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 407:2007 - wersja polska
ICS 13.340.40