PN-EN 40-3-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Słupy oświetleniowe -- Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Specyfikacja obciążeń charakterystycznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono obciążenia do projektowania słupów oświetleniowych. Norma ma zastosowanie do słupów nie wyższych niż 20 m (wliczając wsporniki). Nie obejmuje ona specjalnych elementów konstrukcyjnych służących mocowaniu znaków, przewodów itd. Norma nie obejmuje wymagań dla słupów oświetleniowych z materiałów innych niż beton, stal, aluminium, lub kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami (jak np. drewno, plastik, żeliwo). Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami należy rozpatrywać w powiązaniu z EN 40-7:2002, Załącznik B. Norma zawiera wymagania związane z ustalaniem obciążeń poziomych od wiatru. Norma nie obejmuje bezpieczeństwa biernego i właściwości słupa przy uderzeniu pojazdem, które to zagadnienia są przedmiotem dodatkowych wymagań (patrz EN 12767).

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 40-3-1:2013-06/Ap1:2014-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 40-3-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Słupy oświetleniowe -- Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Specyfikacja obciążeń charakterystycznych
Data publikacji 26-06-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 40-3-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 40-3-1:2004 - wersja polska
ICS 93.080.40
Elementy dodatkowe PN-EN 40-3-1:2013-06/Ap1:2014-08E