PN-EN 358:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 358:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości -- Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

Zakres

Opisano pasy i linki przeznaczone do ustalania pozycji podczas pracy lub ograniczające przemieszczanie. Wyszczególniono wymagania dotyczące projektowania i konstrukcji pasa biodrowego, linki ustalającej pozycję podczas pracy, materiałów, łączników i odporności na zapalenie. Wymagania dotyczące osiągów określono dla odporności na obciążenie statyczne (pas biodrowy, pas biodrowy z linką ustalająca pozycję podczas pracy), odporności na obciążenie dynamiczne (pas biodrowy i linka ustalająca pozycję podczas pracy) oraz odporności na korozję. Uwzględniono niezbędne metody badań. Podano niezbędne informacje dostarczane przez producenta, znakowanie i pakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 358:2002 - wersja polska
Tytuł Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości -- Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy
Data publikacji 27-12-2002
Data wycofania 09-01-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 358:1999 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 358:2002 - wersja angielska
ICS 13.340.60
Zastąpiona przez PN-EN 358:2019-01 - wersja angielska