PN-EN 334:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 334:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar

Zakres

Określono wymagania dotyczące konstrukcji i działania, jak również badania, dokumentację i znakowanie reduktorów ciśnienia gazu, o ciśnieniu wejściowym do 100 bar oraz dla temperatur otoczenia od -10 stopni C/-20 stopni C do 60 stopni C, działających bez zasilania energią zewnętrzną

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 334:2002 - wersja angielska
Tytuł Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-06-2005
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 334:1999 [IDT], EN 334:1999/A1:2000 [IDT]
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 334:2005 - wersja angielska, PN-EN 334:2005 - wersja niemiecka