PN-EN 326-2+A1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Płyty drewnopochodne -- Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola -- Część 2: Wstępne badania typu i zakładowa kontrola produkcji

Zakres

Określono metody wstępnego badania typu oraz zakładowej kontroli produkcji jak i zewnętrznej kontroli w zakresie zgodności właściwości płyt drewnopochodnych z EN 13986 i innymi wymaganiami technicznymi wyrobu. Dopuszcza się również stosowanie jej do płyt drewnopochodnych przeznaczonych do zastosowań niekonstrukcyjnych, jeżeli producent tak zdecyduje.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy oceny zgodności z wymaganiami technicznymi właściwości płyt wchodzących w skład przesyłek. W takich przypadkach stosuje się EN 326-3.
Dla zakładowej kontroli produkcji, jeżeli jest wymagana, podano metody oceny zgodności partii i produkcji w dłuższych okresach.
Dla zewnętrznej kontroli, jeżeli jest wymagana, podano metody wstępnej kontroli w fabryce i wstępnego badania typu wyrobu oraz metody nadzoru nad zakładową kontrolą produkcji.
Zakładowa kontrola produkcji opiera się na badaniu małych próbek. Ocena statystyczna opiera się na rozkładzie normalnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 326-2+A1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Płyty drewnopochodne -- Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola -- Część 2: Wstępne badania typu i zakładowa kontrola produkcji
Data publikacji 15-12-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 326-2:2010+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 326-2:2011 - wersja angielska
ICS 79.060.01