PN-EN 27201-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Ochrona przeciwpożarowa -- Środki gaśnicze -- Halony -- Wymagania techniczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się i postępowania przy przetłaczaniu

Zakres

Podano zalecenia i informacje dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób biorących udział przy przetłaczaniu i transporcie halonu 1211 i halonu 1301

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 27201-2:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa -- Środki gaśnicze -- Halony -- Wymagania techniczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się i postępowania przy przetłaczaniu
Data publikacji 19-04-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 27201-2:1994 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
Zastępuje PN-C-83604-11:1993 - wersja polska
ICS 13.220.10