PN-EN 259-1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Tapety w zwoikach -- Tapety o podwyższonych właściwościach -- Część 1: Wymagania

Zakres

Podano wymagania dotyczące wymiarów, odporności na zmywanie, odporności na uderzenie i stopnie odporności barwy na działanie światła oraz maksymalną migrację metali ciężkich i innych pierwiastków, zawartości monomeru chlorku winylu i formaldehydu niezwiązanego. Omówiono znakowanie, etykietowanie, pakowanie, klasyfikację i oznakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 259-1:2003 - wersja polska
Tytuł Tapety w zwoikach -- Tapety o podwyższonych właściwościach -- Część 1: Wymagania
Data publikacji 20-11-2003
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 259-1:2001 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
Zastępuje PN-EN 259-1:2002 - wersja angielska
ICS 91.180