PN-EN 2235:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jedno- i wielożyłowe ekranowane i w osłonach -- Warunki techniczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagane własności, metody badań, warunki kwalifikacji i odbioru jedno- i wielożyłowych kabli i przewodów ekranowanych, w osłonach oraz wielożyłowych kabli i przewodów w osłonach stosowanych w elektrycznych instalacjach statków powietrznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 2235:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jedno- i wielożyłowe ekranowane i w osłonach -- Warunki techniczne
Data publikacji 02-06-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 2235:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 2235:2015-12 - wersja angielska
ICS 49.060