PN-EN 208:2010 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ochrona indywidualna oczu -- Ochrony oczu do pracy justacyjnej na laserach i systemach laserowych (ochrony oczu do justowania laserów)

Zakres

Określono wymagania dotyczące filtrów i ochron oczu stosowanych do justowania laserów i układów laserowych podanych w EN 60825-1:2007, w przypadku gdy niebezpieczne promieniowanie powstaje w widzialnym przedziale widma od 400 nm do 700 nm. Opisano filtry obniżające poziom promieniowania do wartości określonych dla laserów klasy 2 (< lub = 1 mW dla pracy ciągłej). Podano wymagania, metody badania i sposób znakowania. W Załączniku B podano zalecenia dotyczące wyboru i sposobu stosowania środków ochrony oczu chroniących przed promieniowaniem laserowym. W EN 207 określono ochrony oczu stosowane przy wystąpieniu przypadkowego promieniowania laserowego. UWAGA: Przed wyborem środka ochrony oczu, zgodnie z niniejszą normą,zaleca się w pierwszej kolejności oszacowanie stopnia ryzyka (patrz Załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 208:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona indywidualna oczu -- Ochrony oczu do pracy justacyjnej na laserach i systemach laserowych (ochrony oczu do justowania laserów)
Data publikacji 17-12-2010
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 208:2009 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 208:2010 - wersja angielska
ICS 13.340.20