PN-EN 1993-1-1:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-1-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

Zakres

(1) EN 1993-1-1 podaje podstawowe reguły projektowania konstrukcji stalowych z materiału o grubości t  3 mm. Podaje również postanowienia dodatkowe dotyczące projektowania stalowych konstrukcji budynków. Postanowienia te są oznaczone literą “B”, umieszczoną po numerze akapitu: ( )B.

UWAGA W przypadku profilowanych na zimno kształtowników i blach o grubości t < 3 mm stosuje się EN 1993-1-3.

(2) W EN 1993-1-1 uwzględniono następującą tematykę:
Rozdział 1: Postanowienia ogólne
Rozdział 2: Podstawy projektowania
Rozdział 3: Materiały
Rozdział 4: Trwałość
Rozdział 5: Analiza konstrukcji
Rozdział 6: Stany graniczne nośności
Rozdział 7: Stany graniczne użytkowalności

(3) Rozdziały 1 i 2 stanowią niezbędne uzupełnienie EN 1990 “Podstawy projektowania konstrukcji”.

(4) Rozdział 3 dotyczy właściwości materiałowych wyrobów z niestopowych stali konstrukcyjnych.

(5) Rozdział 4 podaje ogólne reguły związane z trwałością.

(6) Rozdział 5 odwołuje się do analizy konstrukcji, których elementy można na użytek analizy globalnej z wystarczającą dokładnością modelować jako elementy liniowe (prętowe).

(7) Rozdział 6 podaje szczegółowe reguły sprawdzania nośności przekrojów i elementów.

(8) Rozdział 7 podaje reguły dotyczące użytkowalności.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1993-1-1:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 12-06-2006
Liczba stron 103
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1993-1-1:2005 [IDT]
ICS 91.010.30, 91.080.13
Zastąpiona przez PN-EN 1993-1-1:2006 - wersja polska