PN-EN 1899-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1899-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) -- Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika

Zakres

Opisano metodę oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu wód z wyeliminowaniem procesu nitryfikacji przez rozcieńczanie i szczepienie. Metodę stosuje się do wszystkich wód, dla których biochemiczne zapotrzebowanie tlenu jest większe lub równe wartości granicznej oznaczalności wynoszącej 3 mg/l tlenu i nie przekracza 6000 mg/l tlenu. Metoda może być stosowana, gdy wartość biochemicznego zapotrzebowania tlenu jest większa niż 6000 mg/l tlenu, ale przy interpretacji wyników należy brać pod uwagę błędy wynikające z koniecznego rozcieńczania próbki. Podano sposoby postępowania z zastosowaniem 5-dniowej i 7-dniowej inkubacji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1899-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) -- Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 16-12-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN 1899-1:1998 [IDT], ISO 5815:1989 [MOD]
Zastępuje PN-C-04578-05:1984 - wersja polska
ICS 13.060.01, 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1899-1:2002 - wersja polska