PN-EN 17905:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- E-bezpieczeństwo -- eCall HLAP w środowiskach sieciowych z hybrydową komutacją obwodów/komutacją pakietów

Zakres

W odniesieniu do 112-eCall (ogólnoeuropejskiego eCall) (wymagania operacyjne określono w EN 16072) w niniejszym dokumencie określono dodatkowe protokoły wysokiego poziomu dla aplikacji, procedury i procesy wymagane do świadczenia usługi eCall, gdy nadal działają zarówno sieci łączności bezprzewodowej z komutacją obwodów, jak i z komutacją pakietów.
UWAGA Celem wprowadzenia ogólnoeuropejskiego pokładowego systemu powiadamiania ratunkowego (eCall) jest automatyzacja powiadomień o zdarzeniu drogowym w każdym miejscu w Europie, przy zachowaniu tych samych standardów technicznych oraz takich samych celów jakości usług, wykorzystując PLMN (taką jak medium podstawowe ETSI), która wspiera jednolity europejski numer alarmowy 112/E112 (z użyciem TS12 lub odpowiednika IMS), oraz zapewnienie możliwości manualnego uruchamiania powiadomienia o wypadku.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17905:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- E-bezpieczeństwo -- eCall HLAP w środowiskach sieciowych z hybrydową komutacją obwodów/komutacją pakietów
Data publikacji 22-04-2024
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 17905:2023 [IDT]
ICS 03.220.20, 35.240.60