PN-EN 16072:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Wymagania operacyjne dotyczące ogólnoeuropejskiego eCall

Zakres

Celem wdrożenia ogólnoeuropejskiego pokładowego systemu powiadamiania o wypadkach (eCall) jest zautomatyzowanie powiadamiania o wypadku drogowym, w dowolnym miejscu w Europie, z zachowaniem tych samych norm technicznych i tej samej jakości usług, poprzez wykorzystanie „publicznych lądowych sieci komórkowych” (PLMN) (np. GSM i UMTS), które obsługują europejski wstępnie zdefiniowany adres docelowy dla udzielania pomocy (patrz powołania normatywne) i zapewniają środki do ręcznego uruchamiania powiadomienia o zdarzeniu. W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania operacyjne i wewnętrzne procedury dotyczące pokładowych urządzeń alarmowych (eCall) w celu przesłania komunikatu alarmowego z pojazdu do punktu obsługi zgłoszeń alarmowych (PSAP) w razie wypadku lub zagrożenia – poprzez komunikację podczas sesji eCall – oraz ustanowienia kanału głosowego między urządzeniami pojazdu a PSAP. Usługi wspomagające działania w sytuacjach awaryjnych w pojazdach, świadczone przez prywatną trzecią stronę, mogą również w inny sposób zapewniać podobną funkcję eCall. Świadczenie takich usług opisano w EN 16102 i nie wchodzą one w zakres niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie nie określono protokołów komunikacyjnych ani metod przesyłania wiadomości eCall. W niniejszym dokumencie określono wymagania operacyjne dotyczące usługi eCall. Istotnym elementem usługi eCall jest minimalny zbiór danych (MSD). Wymagania operacyjne dotyczące MSD zostały określone w niniejszym dokumencie, ale forma i zawartość danych MSD nie są w nim zdefiniowane. Wspólny europejski MSD określono w EN 15722. W niniejszym dokumencie nie określono, czy usługa eCall jest świadczona przy użyciu urządzeń wbudowanych czy innych środków (na przykład, w przypadku ich zakupu na rynku wtórnym).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16072:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Wymagania operacyjne dotyczące ogólnoeuropejskiego eCall
Data publikacji 10-02-2023
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 16072:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16072:2015-06 - wersja angielska
ICS 03.220.20, 13.200, 35.240.60