PN-EN 17678-1:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Montaż systemów sprężania konstrukcji kablobetonowych -- Część 1: Kompetencje personelu

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania w zakresie minimalnej praktyki personelu zajmującego się montażem systemów sprężania i jej udokumentowania. Takie systemy sprężania są używane w konstrukcjach betonowych sprężanych cięgnami z przyczepnością lub bez przyczepności, zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami wykonawczymi, normą wyrobu i/lub oceną techniczną.
Niniejszy dokument określa zadania, które mogą być wykonywane przez poszczególne kategorie personelu wykonującego sprężanie.
Dla celów niniejszego dokumentu, określenie personel wykonujący sprężanie obejmuje: kierownika sprężania, kontrolerów sprężania, operatorów sprzętu sprężającego i stażystów, którzy są zatrudnieni bezpośrednio lub pośrednio na zasadzie podwykonawstwa.
Niniejszy dokument nie obejmuje ogólnych aspektów bezpieczeństwa i zdrowia.
Niniejszy dokument nie obejmuje kwestii związanych z umowami.
prEN 17678-2:2022 dotyczy oceny kompetencji.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17678-1:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Montaż systemów sprężania konstrukcji kablobetonowych -- Część 1: Kompetencje personelu
Data publikacji 04-04-2023
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza EN 17678-1:2022 [IDT]
ICS 03.100.30, 91.080.40