PN-EN 17542-2:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne -- Część 2: Badanie odporności na rozdrobnienie

Zakres

Niniejszy dokument określa zasadę i metody wyznaczania "współczynnika rozdrobnienia" materiału skalnego.
Współczynnik rozdrobnienia IFR wyróżnia zachowanie się określonego materiału skalnego i jest stosowany do oceny zmiany wielkości cząstek od momentu wydobycia materiału do jego wbudowania, a w niektórych przypadkach w całym okresie jego użytkowania. Zmiany wielkości cząstek zachodzą ze względu na wytrzymałość strukturalną skały, która nie jest w stanie przenieść naprężeń mechanicznych, którym jest poddawana podczas wbudowywania i eksploatacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17542-2:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne -- Część 2: Badanie odporności na rozdrobnienie
Data publikacji 29-11-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 312, Robót Ziemnych
Wprowadza EN 17542-2:2022 [IDT]
ICS 93.020