PN-EN 17483-3:2024-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Prywatne usługi ochrony -- Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej -- Część 3: Usługi ochrony morskiej i portowej

Zakres

Niniejszy dokument zawiera specyficzne dla sektora wymagania dotyczące świadczenia prywatnych usług ochrony w zakresie bezpieczeństwa morskiego i portowego, które stanowią uzupełnienie przepisów EN 17483-1:2021.
UWAGA 1 Niniejszy dokument jest trzecią częścią normy dotyczącej świadczenia prywatnych usług ochrony infrastruktury krytycznej.
UWAGA 2 Patrz Rysunek 2 - Struktura norm sektorowych – wyróżniona część 3
UWAGA 3 Ważne jest, aby wybór prywatnego dostawcy usług ochrony zawsze zapewniał najlepszą równowagę między jakością a ceną. W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania, które dostawcy powinni spełnić, aby osiągnąć tę równowagę.
Określono wymagania dotyczące usług w odniesieniu do jakości w zakresie organizacji, procesów, personelu i zarządzania dostawcy usług ochrony i/lub jego niezależnych oddziałów i placówek zgodnie z prawem gospodarczym i handlowym jako dostawcy usług ochrony
Określono kryteria jakości świadczenia usług ochrony morskiej i portowej wymaganych przez klientów publicznych i prywatnych. Niniejszy dokument jest właściwy w przypadku wybierania, przypisania, przyznawania i oceny najbardziej odpowiedniego dostawcy usług ochrony morskiej i portowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17483-3:2024-03 - wersja angielska
Tytuł Prywatne usługi ochrony -- Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej -- Część 3: Usługi ochrony morskiej i portowej
Data publikacji 28-03-2024
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 323, Usług w Ochronie Osób i Mienia
Wprowadza EN 17483-3:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16747:2015-12 - wersja angielska
ICS 03.080.20, 03.220.40, 13.310