PN-EN 16747:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Morskie i portowe usługi ochrony

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest normą usługową, która określa wymagania dotyczące jakości w organizacji, procesach, personelu i zarządzaniu dostawcami usług ochrony i/lub jej niezależnymi oddziałami i placówkami na mocy prawa handlowego i handlu jako świadczeniodawcy w zakresie portowych i morskich usług ochrony.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terytorium każdego członka krajowego CEN wdrażającego normę.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania w usługach ochrony świadczonych przez prywatne firmy ochrony, które podlegają szczególnym zasadom i warunkom i/lub powiązanych z konkretną sytuacją wysokiego ryzyka i/lub użyciem broni ciężkiej i/lub specjalistycznym szkoleniem i/lub nadzorem rządowym, takie jak usługi ochrony w odniesieniu do piractwa. W tym przypadku jeśli szczególne zasady i/lub warunki nie istnieją na poziomie krajowym, norma może mieć zastosowanie.
Niniejsza Norma Europejska określa kryteria jakości dla dostawców usług ochrony w portach i w odniesieniu do działalności morskiej, wnioskowanych i kontraktowanych przez klientów prywatnych, publicznych lub nabywców. Niniejsza Norma Europejska jest zatem odpowiednia dla wyboru, przypisywania, przyznawania i analizowania najbardziej odpowiedniego dostawcy dla portowych i morskich usług ochrony.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16747:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Morskie i portowe usługi ochrony
Data publikacji 14-12-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 323, Usług w Ochronie Osób i Mienia
Wprowadza EN 16747:2015 [IDT]
ICS 03.080.20, 03.220.40, 13.310