PN-EN 17333-3:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 3: Aplikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metody badań do oceny właściwości związanych z aplikacją pianek dozowanych z pojedynczych pojemników ciśnieniowych, utwardzających się pod wpływem wilgoci, samoutwardzających się lub utwardzających się poprzez odparowanie wody.

Niniejszy dokument nie obejmuje wszystkich problemów bezpieczeństwa, jeśli występują, związanych z jego stosowaniem. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie odpowiedniego postępowania związanego z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia i za zapewnienie zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów.

Opisane zostały następujące metody badań:

- Metoda 1 - Czas cięcia: W metodzie opisano w jaki sposób określać czas utwardzania zaaplikowanej pianki, tj. do momentu aż będzie można ją przeciąć.

- Metoda 2 - Czas tworzenia naskórka: W metodzie opisano w jaki sposób określać czas tworzenia naskórka świeżo spienionej pianki OCF.

- Metoda 3 - Spływanie: W metodzie opisano w jaki sposób oceniać spływanie pianki i określać największą możliwą szczelinę zanim zaaplikowana pianka zsunie się.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17333-3:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 3: Aplikacja
Data publikacji 02-09-2020
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 17333-3:2020 [IDT]
ICS 83.180