PN-EN 17256:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę oznaczania poszczególnych alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w nieprzetworzonych zbożach oraz mieszankach paszowych na bazie zbóż metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS).
Niniejszy dokument został z powodzeniem zwalidowany w badaniu międzylabolatoryjnym w następujących matrycach: ryż, jęczmień, pszenica, mieszanki pełnoporcjowe dla bydła, trzody i drobiu. Walidacja dla gryki dała dopuszczalne wyniki, ale względna standardowa odtwarzalność była wyższa niż dla większości analitów w porównaniu z innymi matrycami. Może to być związane z matrycą. Zwalidowany zakres metody wynosi od około 10 μg/kg do 250 μg/kg dla poszczególnych alkaloidów. Oznaczanie stężeń powyżej 250 μg/kg jest możliwe poprzez zastosowanie wyższego poziomu wzbogacenia i rozcieńczeniu ekstraktu z próbki, jednak nie było to zwalidowane podczas badań międzylabolatoryjnych.
Niniejszy dokument jest odpowiedni dla oznaczania, za pomocą jednorazowego dodatku wzorca do próbki:
• ergokoroniny w badanym przedziale od 12 μg/kg do 221 μg/kg,
• ergokornininy w badanym przedziale od 9 μg/kg do 196 μg/kg,
• ergokristyny w badanym przedziale od 14 μg/kg do 312 μg/kg,
• ergokristyniny w badanym przedziale od 12 μg/kg do 258 μg/kg,
• α-ergokryptyny w badanym przedziale od 10 μg/kg do 184 μg/kg,
• suma α- oraz β-ergokryptyniny w badanym przedziale od 8 μg/kg do 171 μg/kg,
• ergometryny w badanym przedziale od 12 μg/kg do 174 μg/kg,
• ergometryniny w badanym przedziale od 3 μg/kg do 172 μg/kg,
• ergozyny w badanym przedziale od 12 μg/kg do 226 μg/kg,
• ergozyniny w badanym przedziale od 9 μg/kg do 273 μg/kg,
• ergotaminy w badanym przedziale od 11 μg/kg do 443 μg/kg,
• ergotamininy w badanym przedziale od 10 μg/kg do 273 μg/kg,
• atropiny w badanym przedziale od 16 μg/kg do 252 μg/kg,
• skopolaminy w badanym przedziale od 15 μg/kg do 246 μg/kg.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17256:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 17256:2019 [IDT]
ICS 65.120, 71.040.40