PN-EN 17077:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Określanie przebiegu spalania warstw pyłu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę określania przebiegu spalania warstw pyłu przy ustalonych warunkach początkowych przepływu powietrza, temperatury i zapłonu. Wynik badania „klasa spalania 1” uzyskany opisaną metodą nie oznacza, że pył nie może ulec zapłonowi kiedy zostanie rozproszony do postaci obłoku.
Metoda ta nie jest odpowiednia do stosowania w przypadku rozpoznanych materiałów wybuchowych takich jak proch strzelniczy i dynamit, materiałów wybuchowych które nie wymagają tlenu do spalania, substancji piroforycznych, substancji lub mieszanin substancji, które mogą w pewnych okolicznościach zachowywać się w zbliżony sposób. W przypadku wątpliwości dotyczących zagrożenia wynikającego z właściwości wybuchowych, należy zasięgnąć rady ekspertów.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17077:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Określanie przebiegu spalania warstw pyłu
Data publikacji 04-07-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 17077:2018 [IDT]
ICS 13.220.40