PN-EN 17053:2018-03 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS). Metoda ma zastosowanie do oznaczania As, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Pb, Se, Tl, U and Zn w roztworze ekstrakcyjnym po trawieniu ciśnieniowym. Zaleca się aby do oznaczania ekstrahowalnego ołowiu z pasz mineralnych i zawierających krzemiany ilasto-łupkowe (np. glinka kaolinowa) zastosować trawienie na mokro kwasem azotowym. Opisana metoda ma zastosowanie w przypadku użycia wyposażenia z kwadrupolem lub dodatkowo z technologią redukcji interferencji jonów cząsteczek (np. technologie kolizyjne lub reakcyjne) jak również systemów o wysokiej rozdzielczości.
Metoda została w pełni statystycznie oceniona w badaniu międzylaboratoryjnym z użyciem ośmiu pasz dla pierwiastków As, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Pb, Se, Tl, U i Zn. Dla pierwiastków dla których wartość HORRAT jest wyższa od 2 (np. rtęć, patrz Załącznik A), metoda ma zastosowanie raczej jako metoda przesiewowa niż dla celów potwierdzenia. Wysokiej rozdzielczości ICP-MS nie był sprawdzany podczas badania międzylaboratoryjnego.
Granica oznaczalności każdego pierwiastka zależy od matrycy próbki jak też od instrumentu. Dla pierwiastków Co, Mn, Mo, Pb, Tl, U granica oznaczalności 0,10 mg/kg, dla pierwiastków Fe i Zn 5,0 mg/kg, dla Cd 0,03 mg/kg, dla Hg 0,04 mg/kg i dla As 0,05 mg/kg powinna być zwykle otrzymana.
Szczegóły dotyczące zadowalającego badania zakresu roboczego dla każdego pierwiastka zostały opisane w tej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17053:2018-03 - wersja polska
Tytuł Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa)
Data publikacji 04-02-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 17053:2018 [IDT]
ICS 65.120