PN-EN 16896:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie lepkości kinematycznej -- Metoda z lepkościomierzem Stabingera

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę oznaczania lepkości kinematycznej (ν) w temperaturze 40 °C, w zakresie od 2 mm2/s do 6 mm2/s za pomocą obliczania jej z lepkości dynamicznej (η) oraz gęstości (ρ) paliw ze średnich destylatów, estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i ich mieszanin, z zastosowaniem lepkościomierza Stabingera.
Wynik otrzymany z wykorzystaniem procedury opisanej w niniejszej normie zależy od zachowania się próbki. Zaleca się stosowanie niniejszej Normy Europejskiej do cieczy, dla których naprężenie ścinające i szybkość ścinania są proporcjonalne (ciecze newtonowskie). Gdy jednak lepkość zmienia się w sposób znaczący wraz ze zmianą szybkości ścinania, porównanie niniejszego sposobu oznaczania z innymi metodami pomiaru jest dozwolone tylko dla podobnych wartości szybkości ścinania.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może wiązać się z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16896:2016-12/Ap1:2018-05E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 16896:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie lepkości kinematycznej -- Metoda z lepkościomierzem Stabingera
Data publikacji 07-12-2016
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16896:2016 [IDT]
Zastępuje PN-C-04357:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20
Elementy dodatkowe PN-EN 16896:2016-12/Ap1:2018-05E