PN-EN 16757:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Zrównoważone podejście do obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Zasady dotyczące kategorii wyrobów w odniesieniu do betonu i elementów betonowych

Zakres

Niniejszy dokument uzupełnia podstawowe zasady dotyczące kategorii wyrobów budowlanych zgodnie z normą EN 15804:2012+A2:2019 i jest przeznaczony do stosowania jako c-PCR w połączeniu z tą normą.
Niniejsze c-PCR mają zastosowanie do wyrobów objętych przez CEN/TC 104 i CEN/TC 229, ale mogą być stosowane do innych wyrobów z betonu do czasu uzyskania przez nie c-PCR specyficznych dla danego wyrobu.
Niniejszy dokument dotyczy betonu i elementów betonowych dla budownictwa, z wyłączeniem autoklawizowanego betonu komórkowego i betonu związanego żywicą. Poza Załącznikiem G, może być stosowany jako wytyczne dla betonu wzmocnionego włóknem szklanym.
W niniejszym dokumencie określono parametry, które należy zgłaszać, jakie typy EPD (i etapy cyklu życia) należy objąć, jakich zasad należy przestrzegać w celu generowania inwentaryzacji cyklu życia (LCI) i przeprowadzania oceny wpływu cyklu życia (LCIA) oraz jakość danych, które należy wykorzystać przy opracowywaniu EPD.
W uzupełnieniu do wspólnych części EN 15804:2012+A2:2019, niniejszy dokument dla betonu i elementów betonowych:
— określa granice systemu;
— określa modelowanie i ocenę właściwości specyficznych dla materiału;
— określa procedury alokacji dla procesów wieloproduktowych w całym łańcuchu produkcyjnym;
— określa procedury alokacji w zakresie ponownego użycia i recyklingu;
— zawiera zasady obliczania LCI i LCIA leżących u podstaw EPD;
— zawiera wytyczne/szczegółowe zasady określania referencyjnego okresu użytkowania (RSL);
— udziela wskazówek dotyczących ustanawiania scenariuszy niewykonania zobowiązania;
— udziela wskazówek dotyczących domyślnych jednostek funkcjonalnych dla elementów betonowych.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania albo do oceny od kołyski do bramy z opcjami, albo do oceny od kołyski do grobu, pod warunkiem, że intencje są odpowiednio określone w opisie granic systemu.
W kontekście obiektów budowlanych deklaracja od kołyski do grobu zapewnia pełniejsze zrozumienie wpływu na środowisko stosowania betonu i elementów betonowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16757:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważone podejście do obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Zasady dotyczące kategorii wyrobów w odniesieniu do betonu i elementów betonowych
Data publikacji 04-04-2023
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 16757:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16757:2017-07 - wersja angielska
ICS 91.100.30