PN-EN 16755:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz

Zakres

Opisano właściwości, które powinny wykazywać wyroby z drewna zabezpieczane przeciwogniowo.
UWAGA 1 Podstawą właściwej odporności ogniowej jest niezmniejszająca się jej wartość przez cały okres eksploatacji w przewidzianych warunkach użytkowania.
Określono wymogi klasyfikacyjne dla trwałości w reakcji na ogień, zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz.
Norma ma zastosowanie dla drewna, które zostało poddane zabezpieczaniu przeciwogniowemu podczas produkcji, w procesach wewnętrznej penetracji lub nanoszenia powierzchniowego, takich jak formowanie lub pęcznienie powłoki ognioodpornej. Wyroby poddane zabezpieczaniu przeciwogniowemu mogą być pokryte zwykłą farbą.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje właściwości mechanicznych i trwałości biologicznej wyrobów z drewna zabezpieczanych przeciwogniowo.
UWAGA 2 Norma może być wykorzystana dla oceny innych wyrobów produkowanych z drewna.
Norma dotyczy wyrobów z drewna. Nie dotyczy wyrobów z płyt drewnopochodnych.
UWAGA 3 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie zostały opisane w EN 13986.

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16755:2017-11/AC:2018-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16755:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz
Data publikacji 23-11-2017
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 16755:2017 [IDT]
ICS 13.220.40, 13.220.50, 71.100.50