PN-EN 16703:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Akustyka -- Procedura badawcza dla systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach stalowych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Zakres

Ten projekt normy europejskiej określa dodatkowe informacje, niezbędne do określenia, sprawnie i w standardowych warunkach, wskaźnika izolacyjności akustycznej systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach stalowych zgodnie z normą EN ISO 10140-2 "Akustyka - Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych ". Określa dodatkowe wymagania dot. pomiarów izolacyjności akustycznej, warunki montażu badanych próbek oraz dodatkowe informacje, które należy umieścić w raporcie z badań. Należy zauważyć, że wszystkie wymagania EN ISO 10140-2 w dalszym ciągu muszą być spełnione. Uzyskane wyniki izolacyjności akustycznej w pasmach częstotliwości są wykorzystywane do wyznaczania jednoliczbowych wskaźników oceny izolacyjności akustycznej, zgodnie z EN ISO 717-1. Właściwości te mogą być użyte do porównania różnych produktów i/lub do wyrażania wymagań i/lub jako dane wejściowe w metodach obliczeniowych wg normy EN 12354-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16703:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Procedura badawcza dla systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach stalowych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych
Data publikacji 21-10-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN 16703:2015 [IDT]
ICS 91.120.20, 91.060.10