PN-EN 16687:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano terminy z zakresu oceny uwalniania i zawartości niebezpiecznych substancji z / w wyrobach budowlanych.
Terminy są klasyfikowane w następujących głównych działach:
- Terminy odnoszące się do wyrobów i substancji (ogólne; gleba, wody podziemne i wody powierzchniowe, powietrze wnętrz);
- Terminy odnoszące się do sposobu pobierania i przygotowania próbek;
- Terminy odnoszące się do procedur badawczych i wyników badań (ogólne; gleba, wody podziemne i wody powierzchniowe, powietrze wnętrz, promieniowanie).
Załączony został indeks alfabetyczny
UWAGA Dodatkowe terminy zwykle dotyczące rozwoju i stosowania specyfikacji technicznych w odniesieniu do wyrobów budowlanych, które wchodzą w zakres rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych (CPR), są wymienione w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera terminy i definicje w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim
Numer normy PN-EN 16687:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Terminologia
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 308, Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
Wprowadza EN 16687:2015 [IDT]
ICS 01.040.91, 91.100.01