PN-EN 16623:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy reaktywnych systemów powłokowych przeznaczonych do ochrony przed ogniem metalowych elementów konstrukcyjnych w tym z różnych gatunków i rodzajów stali. Reaktywne systemy powłokowe mogą składać się z samej powłoki reaktywnej i/lub tej powłoki użytej w połączeniu z gruntami, powłokami nawierzchniowymi i, jeśli to stosowne, zbrojeniem. W normie podano charakterystykę takich systemów w warunkach stosowania.

UWAGA Zasadnicze znaczenie dla udowodnienia przydatności systemu powłok reaktywnych do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej każdemu rodzajowi metalowego podłoża ma jego odporność ogniowa oznaczona zgodnie z metodami odporności ogniowej CEN, które są obecnie EN 13381-6, EN 13381-8 i prEN 13381-9. W związku z tym zakres stosowania i odporność ogniowa każdego reaktywnego systemu powłokowego są ograniczone zakresem dostępnych i opublikowanych metod badań ogniowych CEN.

W niniejszej Normie Europejskiej zawarto kryteria dotyczące wykonywania wymalowań, metody weryfikacji służące do badania różnych aspektów wykonywania wymalowań, kryteria stosowane do oceny wykonania wymalowania do zamierzonego zastosowania i przyjęte warunki projektowania i wykonywania reaktywnego systemu powłokowego w praktyce.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy kompatybilności reaktywnego składnika powłoki z różnymi gruntami i powłokami nawierzchniowymi oraz właściwości wytrzymałościowych reaktywnych systemów powłokowych w różnych warunkach stosowania. W szczególności dotyczy to ustalenia kompatybilności pod względem rodzaju gruntu i możliwych do zastosowania (dopuszczalnych) powłok nawierzchniowych do zastosowania z daną warstwą reaktywną bez negatywnego wpływu na właściwości reaktywnego systemu powłokowego w warunkach pożaru.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto również wytyczne dotyczące produkcji, przechowywania, stosowania, konserwacji i naprawy reaktywnego systemu powłokowego i końcowej inspekcji jego zainstalowania na obiekcie końcowym.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu lub klasyfikacji1) danej właściwości, której osiągnięcia przez produkt powoduje wykazanie przydatności do określonych celów w danej aplikacji. W niniejszej Normie Europejskiej określono sposób uzyskania ogólnej akceptacji gruntu i zastosowanie odpowiednich powłok nawierzchniowych, z którymi reaktywne powłoki mogą być oznakowane znakiem CE.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wytyczne dotyczące produkcji, przechowywania, stosowania, konserwacji i naprawy reaktywnego systemu powłokowego i końcowej inspekcji wymalowań.

1) Poziomy lub klasy wymagane dla danego zastosowania można znaleźć w przepisach.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16623:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie
Data publikacji 05-03-2015
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 16623:2015 [IDT]
ICS 13.220.50, 87.040