PN-EN 16616:2015-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16616:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Dezynfekcja chemiczno-termiczna tekstyliów -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania drobnoustrojobójczego określonego procesu dezynfekcji przeznaczonego do obróbki zanieczyszczonych tekstyliów. Ta procedura jest przeprowadzana z zastosowaniem pralnicy zdefiniowanej w 5.3.2.18 i odnosi się do etapu dezynfekcji bez prania wstępnego. Niniejsza procedura nie jest ograniczona do określonych rodzajów tekstyliów. Instrukcje dostawców powinny być wystarczające, aby umożliwić całkowite przeprowadzenie metody zgodnie z normą (np. dozowanie środka dezynfekcyjnego w dowolnej fazie prania, np. płukania, dezynfekcji w 40 °C).
Niniejszą Normę Europejską stosuje się w obszarach i sytuacjach, w których dezynfekcja jest wskazana. Takie wskazania występują w czasie opieki nad pacjentem, na przykład:
- w szpitalach, zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych;
- w szkołach, żłobkach i przedszkolach oraz domach opieki;
- placówkach, gdzie umieszczani są pacjenci, którzy mogą cierpieć z powodu chorób zakaźnych;
- innych zastosowaniach, w których higieniczna obróbka tekstyliów jest konieczna (np. przetwórstwo żywności, hotele, odzież robocza stosowana np. w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach, w obszarze przetwórstwa żywności lub w podobnych instytucjach).
Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania produktów lub mieszanin produktów w warunkach ich stosowania. To jest faza 2, etap 2 badania laboratoryjnego symulującego warunki stosowania produktu.
UWAGA Metoda odpowiada badaniu fazy 2, etapu 2 (patrz EN 14885).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16616:2015-10/Ap1:2016-03E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 16616:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Dezynfekcja chemiczno-termiczna tekstyliów -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)
Data publikacji 09-10-2015
Data wycofania 24-01-2023
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 16616:2015 [IDT]
ICS 11.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 16616:2023-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 16616:2015-10/Ap1:2016-03E