PN-EN 16603-35-06:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące czystości elementów konstrukcyjnych napędu statku kosmicznego

Zakres

ECSS-E-ST-35-06 należy do obszaru napędu z zakresu mechaniki i zajmuje się czystością części składowych, podzespołów i układów napędowych.
W normie:
‒ zdefiniowano wymagania konstrukcyjne, które umożliwią czyszczenie części składowych podzespołów i układów napędowych, i które pozwolą uniknąć generowania lub gromadzenia się niepożądanych zanieczyszczeń,
‒ zidentyfikowano wymagania dotyczące czystości (np. jakie cząsteczki / zanieczyszczenia / poziom wilgotności mogą być dopuszczalne),
‒ zdefiniowano wymagania dotyczące czyszczenia w celu uzyskania zgodności z wymaganiami dotyczącymi poziomu czystości i wymagania dotyczące weryfikacji,
‒ zidentyfikowano podejście do czystości, wymagania dotyczące czyszczenia (np. co należy wykonać w celu zapewnienia, żeby dopuszczalny poziom nie został przekroczony, wymagania dotyczące kompatybilności),
‒ zidentyfikowano, określono i zdefiniowano wymagania dotyczące warunków, w których ma miejsce czyszczenie lub weryfikacja czystości (np. kompatybilność, sprawdzenie po badaniu środowiskowym).
Norma ma zastosowanie do większości powszechnie stosowanych układów napędowych i związanych z nimi ‒ możliwymi do przechowywania ‒ mieszaninami materiałów napędowych: hydrazyny (N2H4), metylohydrazyny (CH3N2H3), MON (mieszaniny tlenków azotu), azotu (N2), helu (He), propanu (C3H8), butanu (C4H10) i ksenonu (Xe).
Niniejsza norma stanowi podstawę do definiowania, osiągania i weryfikacji wymaganych poziomów czystości w układach napędowych statków kosmicznych dla europejskiego przemysłu statków kosmicznych i napędów statków kosmicznych. Niniejsza norma w szczególności ma zastosowanie do układów napędowych statków kosmicznych stosowanych do satelitów i (załogowych) statków kosmicznych oraz we wszystkich takich projektach łącznie z ich sprzętem i urządzeniami do obsługi naziemnej. Wymagania dotyczące zewnętrznej czystości np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników, przewodów i aspekty, takie jak grzyby i uwalnianie gazów są przedmiotem ECSS-Q-ST-70-01. Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16603-35-06:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące czystości elementów konstrukcyjnych napędu statku kosmicznego
Data publikacji 16-12-2022
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16603-35-06:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16603-35-06:2014-11 - wersja angielska
ICS 49.140