PN-EN 16579+AC:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Sprzęt boiskowy -- Bramki boiskowe przenośne i zamocowane na stałe -- Wymagania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy bramek boiskowych mających zastosowanie podczas zawodów, treningów lub gry rekreacyjnej, w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu z włączeniem placówek edukacyjnych oraz terenów rekreacyjnych do użytku publicznego.
Określono wymagania dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań dla wszystkich typów bramek boiskowych przenośnych i zamocowanych na stałe, o całkowitej masie większej niż 10 kg z wyłączeniem bramek o wymiarach 5,00 m x 2,00 m oraz 7,32 m x 2,44 m o masie > 42 kg, które są ujęte w EN 748 (patrz Tablica 1, Odsyłacze b i c).
Wyłączono następujące bramki określone w wymienionych poniżej normach:
a) EN 748 (piłka nożna);
b) EN 749 (piłka ręczna);
c) EN 750 (hokej);
d) EN 1270 (koszykówka) i wszelkie inne rodzaje bramek stosowanych w koszykówce,
e) EN 15312 (ogólnie dostępne sporty multidyscyplinarne);
f) EN 13451-7 (piłka wodna);
g) EN 16664 (bramki o lekkiej konstrukcji).
Wyłączono także następujące bramki:
h) bramki nadmuchiwane;
i) bramki, które są klasyfikowane jako zabawki z zakresu odpowiedzialności CEN/TC 52,
j) przenośne i zamocowane na stałe bramki boiskowe stosowane w futbolu amerykańskim,
k) bramki przeznaczone do przemieszczania podczas użycia (np. Lacrosse, hokej na lodzie i hokej na rolkach).

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16579+AC:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt boiskowy -- Bramki boiskowe przenośne i zamocowane na stałe -- Wymagania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 21-11-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 16579:2018+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16579:2018-04 - wersja angielska
ICS 97.220.40