PN-EN 16402:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę odniesienia oznaczania emisji
z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Metoda ta jest odpowiednia do lotnych związków organicznych, półlotnych związków organicznych, lotnych aldehydów.
UWAGA 1 Zamierzeniem niniejszego dokumentu jest opis ogólnej procedury
i stosuje się w nim istniejące normy, głównie powołania normatywne uzupełnione, jeśli to konieczne, dodatkowymi lub zmodyfikowanymi wymaganiami normatywnymi.
Niniejszy dokument jest przeznaczony głównie do oznaczania danych emisji w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w celu spełnienia wymogów ustawodawstwa krajowego i dobrowolnego etykietowania produktów.
UWAGA 2 Zharmonizowane normy wyrobu dotyczące powłok objętych CPR mogą odnosić się do niniejszej normy
dla zamierzonych warunków użytkowania.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w przypadku powłok używanych wewnątrz pomieszczeń, wymienionych w Rozdziale 5.
Nie ma zastosowania w przypadku:
- powłok nakładanych poza miejscem montażu lub na miejscu montażu, zanim konstrukcja stanie się trwale odporna na warunki atmosferyczne,
z wyjątkiem produktu kategorii 7, jak wymieniono w Rozdziale 5,
- past koloryzujących, które nie są gotowe do użycia jako powłoka,
- produktów nie tworzących powłok, takich jak np. woski i impregnaty.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16402:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie
Data publikacji 21-03-2019
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 16402:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16402:2014-01 - wersja angielska
ICS 13.040.20, 87.040