PN-EN 16327:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do urządzeń, w których środek pianotwórczy jest dodawany do wody tłoczonej przez odśrodkowe pompy pożarnicze przez zastosowanie: a) urządzenia dozującego środek pianotwórczy pod ciśnieniem lub b) wspólnie ze sprężonym powietrzem, za pomocą urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza. W obydwu przypadkach na środek pianotwórczy oddziałuje ciśnienie w celu zapewnienie ciągłości działania. Urządzenia takie są na stałe instalowane w pojazdach pożarniczych (lub mogą być budowane jako urządzenia przewoźne lub przenośne, pod warunkiem, że spełniają minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa). Urządzenia stacjonarne nie są objęte w zakresie niniejszej normy. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do projektowania (konstrukcji), wytwarzania i działania tych urządzeń. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do urządzeń, które są stosowane w zakresie temperatury od -15 oC do + 35 oC, jak stanowi EN 1846-3. UWAGA: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i/lub środki bezpieczeństwa są podane w rozdziale 4, a wymagania dotyczące cech parametrów użytkowych w rozdziale 5. W obu rozdziałach, postanowienia są uzupełnione opisami odpowiadających badań. Rozdział 6 opisuje klasyfikację. Niniejsza Norma Europejska nie stosuje się do wymagań dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do konstrukcji i wytwarzania napędu, sprzętu pomocniczego, źródeł energii lub pomp. Ponadto niniejszej normy nie stosuje się do specjalnych zagrożeń, wynikających ze szczególnych warunków, w których urządzenia są stosowane. Załącznik E zawiera wszystkie istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia, jeśli tylko mają związek z niniejszym dokumentem, zidentyfikowane przez ocenę ryzyka jak istotne dla tego rodzaju urządzenia, i które wymagają działania w celu zredukowania ryzyka.Niniejsza norma nie odnosi się do zagrożeń powodowanych przez hałas i nie stosuje się jej do urządzeń wytworzonych przed jej opublikowaniem przez CEN

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16327:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)
Data publikacji 25-04-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 16327:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 13.220.10