PN-EN 16265:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Inne wyroby pirotechniczne -- Urządzenia zapłonowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano terminy i określono wymagania, sposób klasyfikacji, metody badań, minimalne wymagania dotyczące etykietowania oraz instrukcje stosowania, w odniesieniu do urządzeń zapłonowych (z wyjątkiem urządzeń zapłonowych w artykułach pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów) następujących typów ogólnych:
- zapłonniki;
- komponenty do systemów pirotechnicznych;
- lonty i zapalniki pirotechniczne,
- opóźniacze zapłonu;
- spłonki.

UWAGA Lonty prochowe podlegają dyrektywie Rady 93/15/EWG i dlatego nie wchodzą w zakres niniejszej Normy Europejskiej

Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających mieszaniny pirotechniczne, w których występuje którakolwiek z wymienionych poniżej substancji:
- arsen lub związki arsenu;
- polichlorobenzeny;
- związki rtęci;
- biały fosfor;
- pikryniany lub kwas pikrynowy.

Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów pirotechnicznych zawierających materiały wybuchowe detonujące inne niż proch czarny i/lub mieszaniny błyskowe, jeżeli te materiały wybuchowe:
— mogą być łatwo wydzielone z wyrobu pirotechnicznego, lub
— mogą inicjować materiały wybuchowe kruszące, lub
— mogą detonować, chociaż wyrób nie jest zaprojektowany jako detonujący i wyrób należy do klasy P2.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16265:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Inne wyroby pirotechniczne -- Urządzenia zapłonowe
Data publikacji 18-01-2016
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 16265:2015 [IDT]
ICS 71.100.30