PN-EN 16263-2:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Inne wyroby pirotechniczne -- Część 2: Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji i działania innych wyrobów pirotechnicznych, z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów, urządzeń zapłonowych i naboi do osadzaków prochowych (PAT), następujących typów ogólnych:
— flary;
— urządzenia błyskowe;
— generatory gazu;
— grzejniki;
— inne naboje;
— urządzenia piromechaniczne;
— rakiety i silniki rakietowe;
— półprodukty wyrobów pirotechnicznych;
— generatory dymu/mgły
— emitery dźwięku/hałasu;
— pirotechniczne dyspergenty cieczy.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających mieszaniny pirotechniczne, w których występują którekolwiek z wymienionych substancji:
— arsen lub związki arsenu;
— polichlorobenzeny;
— związki rtęci;
— ołów lub związki ołowiu (z wyjątkiem zawartych w urządzeniach zapłonowych);
— biały fosfor;
— pikryniany lub kwas pikrynowy.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów pirotechnicznych zawierających materiały wybuchowe detonujące inne niż proch czarny i/lub mieszaniny błyskowe, jeżeli te materiały wybuchowe detonujące:
— mogą być łatwo wyekstrahowane z wyrobu pirotechnicznego, lub;
— mogą zainicjować materiały wybuchowe kruszące, lub;
— mogą detonować chociaż wyrób nie jest zaprojektowany do detonacji i wyrób należy do klasy P2.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16263-2:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Inne wyroby pirotechniczne -- Część 2: Wymagania
Data publikacji 23-09-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 16263-2:2015 [IDT]
ICS 71.100.30