PN-EN 16247-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16247-1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Audity energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza norma europejska określa wymagania, wspólną metodologię oraz oczekiwane rezultaty świadczenia auditów energetycznych. Ma zastosowanie do wszystkich form organizacji, rodzajów energii i użytkowników energii, za wyjątkiem prywatnych budynków mieszkalnych. Niniejsza część obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich auditów energetycznych. Wymagania ogólne są uzupełnione w osobnej części o wymagania specyficzne auditów energetycznych dotyczących budynków, procesów przemysłowych i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16247-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Audity energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 30-08-2012
Data wycofania 23-01-2023
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 16247-1:2012 [IDT]
ICS 03.120.01, 27.015
Zastąpiona przez PN-EN 16247-1:2023-01 - wersja angielska